Nie łam się! Wzmocnij swoje kości!

 • Agnieszka Nawrat-Szołtysik

 • Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Osteoporoza to dziś prawdziwy problem. Przedstawiamy zatem profilaktykę tej choroby uwzględniającą odpowiednią ilość wapnia, witaminy D w diecie, terapię estrogenową, zmniejszenie spożycia alkoholu, kofeiny i rzucenie palenia. Dużo miejsca poświęcamy aktywności ruchowej wpływającej znacznie na zapobieganie chorobie jak również i leczenie.

Istotnym i stale narastającym problemem zdrowotnym na świecie jest osteoporoza. Jest to układowa choroba szkieletu, charakteryzująca się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. Z uwagi na nieodwracalność występujących zmian w wypadku osteoporozy oraz duże ekonomiczne koszty leczenia, jak i wysokie koszty społeczne, najefektywniejszym sposobem walki z chorobą jest profilaktyka. Poniżej przedstawiamy zalecenia pozwalające zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Odpowiednia podaż wapnia w diecie

Zalecane dzienne spożycie wapnia wynosi 1000mg dla osób dorosłych, 1500 mg dla kobiet w okresie pomenopauzalnym i u osób w podeszłym wieku. Najlepszym źródłem wapnia są sery (zwłaszcza podpuszczkowe), mleko w proszku, twaróg. W diecie polskiej najbogatszym źródłem wapnia są produkty mleczne, głównie mleko w różnych formach, żółte i białe sery oraz jaja. Jeżeli ani mleko, ani jego przetwory nie mogą być spożywane z powodu nietolerancji laktozy (lub innych przyczyn), to wapń należy uzupełnić podając sole wapnia w postaci preparatów doustnych. Najczęściej stosuje się wówczas węglan i glukonian wapnia.

Odpowiednia podaż witaminy D

Podaż witaminy D jest szczególnie istotna u osób starszych, niewychodzących z domu oraz spożywających dietę zawierającą zbyt mało tej witaminy. U osób starszych należy podawać profilaktycznie witaminę D w ilości 400-800 jm. na dobę, co jest dawką bezpieczną i skutecznie zmniejszającą utratę kości.

Terapia estrogenowa

W okresie pomenopauzalnym działania profilaktyczne można uzupełnić postępowaniem substytucyjnym (z zastosowaniem estrogenów), a w przypadku przeciwwskazań – z zastosowaniem kalcytoniny lub bisfosfonianów. Rozpoczęcie terapii estrogenowej we wczesnym okresie pomenopauzalnym i kontynuacja leczenia przez okres dłuższy niż 5 lat, zmniejsza ryzyko złamania kości promieniowej i szyjki kości udowej o ok. 50%. Natomiast ryzyko złamania kompresyjnego kręgów zmniejsza się o 90%.

Zmniejszenie spożycia alkoholu, kofeiny i rzucenie palenia

Ustalono, że nadmierna konsumpcja alkoholu nasila występowanie osteoporozy u kobiet i mężczyzn oraz zwiększa częstość złamań szyjki kości udowej. Alkohol upośledza przemianę witaminy D w organizmie, co prowadzi do zmniejszenia wchłaniania wapnia z jelit i nadmiernego wydalania witaminy D wraz z moczem. Szkodliwego działania kofeiny dokładnie nie poznano. Kofeina albo w sposób bezpośredni wpływa na komórki biorące udział w przebudowie kości, albo oddziałuje na nie pośrednio poprzez zwiększenie wydalania moczu, co wraz z nadmierną utratą wapnia z organizmu, sprzyja powstaniu osteoporozy.

Regularna aktywność ruchowa

Codzienna, regularna aktywność fizyczna oddziałuje na tkankę kostną poprzez stymulację szczytowej masy kostnej u osób młodych, natomiast u starszych zwalnia proces rozpadu kości. Osobom starszym zaleca się głównie gimnastykę ogólnokondycyjną, marsze, tai chi, pilates. Aktywność fizyczna zalecana co najmniej trzy razy w tygodniu przez 45-60 minut powinna zmierzać w kierunku: 

 • utrzymania właściwej siły mięśniowej,
 • zachowania prawidłowego zakresu ruchomości w obrębie stawów,
 • poprawieniu ogólnej sprawności i wydolności organizmu,
 • poprawieniu równowagi i koordynacji nerwowo-mięśniowej,
 • wzmocnieniu gorsetu mięśniowego (mięśni piersiowych, brzucha, grzbietu oraz międzyżebrowych) utrzymującego prawidłową postawę i przeciwdziałającego kifozie piersiowej.

Starannie zaplanowany program ćwiczeń jest niezwykle istotnym elementem w zapobieganiu osteoporozy, jak również w leczeniu jej jawnej klinicznie postaci. Szerokie badania wykazały, iż wprowadzenie ćwiczeń do leczenia osteoporozy znacznie poprawia efekt terapeutyczny w porównaniu z grupą chorych, w której nie zwiększono aktywności ruchowej. 

Najważniejsza jest systematyczność!

Zapobiegać lub efektywnie zwalczać zrzeszotowienie kości można ćwiczeniami, które w niecodzienny sposób rozciągają, zginają, skręcają i obciążają kości. Można to osiągnąć poprzez stosowanie ćwiczeń izometrycznych, ćwiczeń z oporem własnego ciała lub z oporem zewnętrznym np. w postaci elastycznej taśmy Thera – Band, ciężarków itp. Pod wpływem odpowiednich obciążeń i naprężeń następuje zmiana struktury kości (proces osteogenezy). W usprawnianiu chorego z osteoporozą dodatkowo stosuje się: ćwiczenia koordynacyjne i równoważne, ćwiczenia rozciągające i poprawiające ruchomość oraz ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia należy prowadzić systematycznie, gdyż zaprzestanie ćwiczeń lub zmniejszenie ich intensywności prowadzi do ponownego spadku masy kostnej do wartości wyjściowych. Na lepszą motywację i mobilizację wpływa grupowe ich wykonywanie.

Program ćwiczeń wzmacniających kości         

Najlepszymi ćwiczeniami zapobiegającymi osteoporozie są te, w których dochodzi do największej stymulacji kości, jak np. biegi, skoki, gimnastyka, trening oporowy itp. W przypadku braku możliwości intensywnych ćwiczeń nawet spacery mogą wywierać pozytywne działanie na układ ruchu, niezależnie od korzystnego wpływu na układ krążenia. W trakcie chodzenia na kościec działają siły grawitacyjne. Ich działanie, związane ze zmiennym napięciem mięśni, poprawia bilans resorpcji i tworzenia kości oraz wpływa bardzo korzystnie na wzmocnienie mięśni kręgosłupa. Obecnie coraz bardziej powszechną formą chodzenia staje się Nordic Walking, który polega na maszerowaniu w terenie z wykorzystaniem kijków zaadoptowanych z narciarstwa biegowego.

Przykładowe ćwiczenia zalecane chorym na osteoporozę:

 • Ćwiczenie 1

P.W.: składamy dłonie na wysokości barków, przedramiona ułożone równolegle do podłoża  

         (wdech)

R: naciskamy wzajemnie dłonie przez 5 sek. (wydech) 

R: rozciągamy ramiona w bok przez 5 sek.(wydech)

R: skręcamy przedramiona w przeciwne strony przez 5 sek. (wydech) 

 • Ćwiczenie 2

P.W.: siad na krześle, dłonie oparte na biodrach

R1: unosimy prawe kolano na wysokość talii

R2: wykonujemy wymach nogą na zew. z jednoczesnym uniesieniem pięty w kierunku pośladka. Ćwiczenie powtarzamy na drugą nogę. 

 • Ćwiczenie 3

P.W.: siad na krześle, ramiona wzniesione do góry, lewa dłoń chwyta prawy łokieć

R: łagodnie naciskając prawy łokieć w dół, przesuwamy prawą dłoń wzdłuż kręgosłupa jak najniżej. Ćwiczenie powtarzamy na każdą stronę. 

 • Ćwiczenie 4

P.W.: siad na krześle, plecy proste, kkg ugięte w stawach barkowych i łokciowych

R: ściągamy łopatki 

 • Ćwiczenie 5

R: siedząc na kancie krzesła obracamy się, nie poruszając pośladków i chwytając dłońmi oparcie krzesła. Wykorzystując opór swoich ramion i dłoni próbujmy obrócić się w drugą stronę. Utrzymujemy napięcie kilka sekund, powtarzamy ćwiczenie na drugą stronę.

 • Ćwiczenie 6

P.W.: stajemy w rozkroku na szerokość barków

R: wykonujemy skłon w bok opuszczając coraz niżej prawą dłoń wzdłuż prawego uda. Lewą dłonią chwytamy talię. W czasie opuszczania prawej dłoni wzdłuż uda, lewy łokieć automatycznie wędruje ku górze. Powtarzamy ćwiczenie w drugą stronę. 

Literatura:

 1. Marcinowska Suchowierska E.: Osteoporoza diagnostyka, profilaktyka i leczenie. PZWL, Warszawa 1999
 2. Marcinowska Suchowierska E.: Osteoporoza komu zagraża, jak jej uniknąć. PZWL, Warszawa 2002
 3. Owecki M., Horst- Sikorka W., Baszko- Błaszyk D. i wsp.: Wpływ diety i aktywności fizycznej na przebieg i leczenie osteoporozy. Polski Merkuriusz Lekowy 2002;13: 47-52
 4. Jasiak- Tyrkalska B., Czerwieński E. Postępowanie fizjoterapeutyczne w osteoporozie. Medycyna po dyplomie 2006; 15(12): 55-62
 5. Skrzek A. Aktywność fizyczna w profilaktyce osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Fizjoterapia 2000; 8(3): 123-133
 6. Cukras Z., Jegier A.: Aktywność fizyczna a gęstość mineralna kości- aktualny stan wiedzy. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2005; 113 (2): 46-56
 7. Księżnopolska- Orłowska K.: Znaczenie ruchu w profilaktyce i leczeniu następstw osteoporozy. Terapia 2006; 14(3): 112-121
 8. Legwant Z., Janiszewski M., Kaczmarzyk R. i wsp.: Osteoporoza-profilaktyka i rehabilitacja. „Medycyna Manualna”, 2003;7 (3/4): 88-92
 9. Pawlicka A., Lisowski J.: Aktywność fizyczna jako ważny element profilaktyki osteoporozy.” Kwartalnik Ortopedii”, 2006; 3 (13): 77-83
 10. Kocur P., Wilk M.: Nordic Walking- nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji. „Rehabilitacja Medyczna”, 2006;10 (2): 48-54
 11. Troy KL, Mancuso ME, Butler TA, Johnson JE: Exercise Early and Often: Effects of Physical Activity and Exercise on Women's Bone Health. Int J Environ Res Public Health. 2018, 28;15(5):878-893.
Średnia ocena: Brak ocen