PROJEKTY BADAWCZE

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

CZYM SĄ PROJEKTY BADAWCZE?

Projekt badawczy stanowi przedsięwzięcie mające na celu wykonanie określonych badań naukowych lub prac rozwojowych, które przyczynią się do rozwiązania określonego problemu badawczego i rozwoju nauki. Rezultatem projektów badawczo-rozwojowych jest najczęściej wytworzenie unikatowej usługi lub produktu. Naukowcy realizujący projekty badawcze we współpracy z Centrum RIDage są pracownikami AWF Katowice lub innych Uczelni i instytucji naukowych. Prowadzone przez nas badania zazwyczaj dotyczą wpływu modyfikowalnych czynników stylu życia np. różnych form aktywności fizycznej, koncepcji żywieniowych czy innych interwencji na organizm człowieka w szczególności w kontekście procesu starzenia. Efekty te analizowane są na różnych poziomach - fizjologicznym, motorycznym, biochemicznym, komórkowym i molekularnym. Większość prowadzonych przez nas badań ma bezpośrednie skutki aplikacyjne - ich rezultaty pozwalają na optymalizację działań mających na celu poprawę stanu zdrowia.

 

Uczestnicy badań to ochotnicy, którzy spełniają określone kryteria np. płci lub wieku. Możesz zostać jednym z nich! Nasze projekty dedykowane są dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia. Udział w projekcie to idealne połączenie możliwości uczestniczenia w interesujących zajęciach praktycznych, przeprowadzenia oceny swojego stanu zdrowia, często poszerzenia swojej wiedzy oraz unikatowego kontaktu ze światem nauki. Zajęcia praktyczne stanowić będą między innymi różne formy fitnessu, taniec, jogę, nordic walking czy korzystanie z wirtualnej rzeczywistości. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisach projektów poniżej.

WRÓĆ DO góry