Skuteczność nowych leków w terapii nadwagi i otyłości

 • Sławomir Wilczyński

 • Ten tekst przeczytasz w 3 minut

W leczeniu otyłości pojawiło się niedawno kilka nowych leków, z którymi wiąże się nadzieje na coraz skuteczniejszą walkę z otyłością. Są to: fentermina, liraglutyd, lorkaseryna, bupropion/naltrekson. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Leki stosowane w terapii otyłości (LSWTO) są skuteczne tylko podczas ich stosowania. Oznacza to, że zaprzestanie ich przyjmowania powoduje brak efektywności farmakoterapii i często powrót pacjenta do wyjściowej masy ciała. Ponadto w badaniach klinicznych dot. otyłości widoczny jest bardzo wysoki zakres zmienności w zakresie skuteczności leków stosowanych w terapii. Generalnie przyjmuje się, że leki na otyłość są mniej skuteczne u chorych na cukrzycę typu 2. Jednocześnie farmakoterapia otyłości często przynosi spadek stężenia glukozy we krwi, porównywalny z niektórymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Jednocześnie większość LSWTO poprawia zastępcze punkty końcowe w chorobach sercowo-naczyniowych, m.in. powodując spadek stężenia triglicerydów w surowicy krwi, spadek ciśnienia tętniczego, wzrost stężenia HDL. Niemniej jednak żaden z obecnie zarejestrowanych medykamentów z grupy LSWTO nie wpływa na punkty końcowe w chorobach sercowo-naczyniowych. Jedynie liraglutyd jako lek przeciwcukrzycowy, redukuje ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Kiedy leki stosowane w leczeniu otyłości są uznane za skuteczne?

W badaniach klinicznych niezbędnych do rejestracji leków, zarówno przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (ang.: Food and Drug Administration; FDA), jak i Europejską Agencję Leków (ang.: European Medicines Agency, EMA) wskazuje się, że spadek masy ciała w trakcje rocznej terapii powinien wynosić co najmniej 5% po uwzględnieniu efektu placebo. Innymi słowy spadek masy ciała powinien wynosić co najmniej 5% po odjęciu od uzyskanego wyniku, rezultatu dla grupy placebo. Ani FDA, ani EMA nie definiują minimalnej liczebności populacji na jakiej powinny być takie badania prowadzone, ale przyjmuje się, że powinna ona liczyć „kilka tysięcy” osób. Terapia powinna być prowadzona przy zastosowaniu najniższej efektywnej dawki. Ponadto, kiedy po 3-4 miesiącach w grupie badanych osób nie zaobserwuje się spadku masy ciała wynoszącego 4-5%, to badania takiego leku powinny być zatrzymane i zakończone.

Lista LSWTO nieustannie się zmienia, nowe leki są wprowadzane na rynek a część leków, z uwagi na działania niepożądane jest wycofywana. Poniższa tabela podsumowuje skuteczność większości obecnych na rynku LSWTO.

Nazwa substancji czynnej

Czas trwania badania [miesiące]

Liczebność grupy badanej

Procent uczestników badania, u których spadek masy ciała wynosił co najmniej 5%

Fentermina

3

37

20,8

Orlistat

48

159

22,6

Fentermina + Topiramat

14

994

21

Lorkaseryna

14

1587

20,3

Naltrekson + Bupropion

14

170

18,9

Liraglutyd

36

412

23,7

 

Dla pacjentów 5% to za mało

Analizując skuteczność obecnie stosowanych LSWTO należy zwrócić uwagę, że efektywność ich działania jest najczęściej odnoszona do norm FDA czy EMA wskazujących, że utrata masy ciała powinna wynosić co najmniej 5% aby dany składnik można uznać za skuteczny. Przy ustalaniu tego progu procentowego brano pod uwagę przede wszystkim aspekty kliniczne poprawy zdrowia, a więc: spadek stężenia glukozy, wpływ na lipidogram, spadek ciśnienia tętniczego krwi czy bezdech senny. Należy jednak zauważyć, że 5% utrata masy ciała nie jest przez pacjentów uważana za satysfakcjonująca pod względem estetycznym. Dopiero około 30% utrata masy ciała u pacjentów otyłych jest, w ich przekonaniu, efektem satysfakcjonującym. Wobec powyższego 5-10% utrata masy ciała wynikająca ze stosowania LSWTO może nie być satysfakcjonująca dla pacjenta, a jednocześnie może nieść za sobą ryzyko poważnych działań niepożądanych. Ponadto należy podkreślić, że odstawienie leków, w przypadku gdy pacjent nie zmieni stylu życia, powoduje stopniowy wzrost masy ciała, z reguły do poziomu sprzed terapii. Wobec powyższego, pacjenci niechętnie odstawiają LSWTO co wiąże się z wysokim ryzykiem działań niepożądanych w przypadku ich długotrwałego stosowania.

Literatura:

 1. Apovian CM, Aronne L, Rubino D, Still C, Wyatt H, Burns C, Kim D, Dunayevich E. A randomized, phase 3 trial of naltrexone SR/bupropion SR on weight and obesity-related risk factors (COR-II). Obesity (Silver Spring). 2013 May;21(5):935-43. doi: 10.1002/oby.20309.
 2. Astrup A, Carraro R, Finer N, Harper A, Kunesova M, Lean ME, Niskanen L, Rasmussen MF, Rissanen A, Rössner S, Savolainen MJ, Van Gaal L. Safety, tolerability and sustained weight loss over 2 years with the once-daily human GLP-1 analog, liraglutide. Int J Obes (Lond). 2012 Jun;36(6):843-54. doi: 10.1038/ijo.2011.158. Epub 2011 Aug 16.
 3. Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, McDonnell ME, Murad MH, Pagotto U, Ryan DH, Still CD. Pharmacological management of obesity: an endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Feb;100(2):342-62. doi: 10.1210/jc.2014-3415. Epub 2015 Jan 15.
 4. Mirani M, Favacchio G, Serone E, Lucisano G, Rossi MC, Berra CC. Liraglutide and cardiovascular outcomes in a real world type 2 diabetes cohort. Pharmacol Res. 2018 Nov;137:270-279. doi: 10.1016/j.phrs.2018.09.003. Epub 2018 Sep 10.
 5. Bessesen DH, Van Gaal LF. Progress and challenges in anti-obesity pharmacotherapy. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;6(3):237-248. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30236-X. Epub 2017 Sep 14.
 6. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, Farooqi IS, Murad MH, Silverstein JH, Yanovski JA. Pediatric Obesity-Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Mar 1;102(3):709-757. doi: 10.1210/jc.2016-2573.
 7. Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, Hu FB, Hubbard VS, Jakicic JM, Kushner RF, Loria CM, Millen BE, Nonas CA, Pi-Sunyer FX, Stevens J, Stevens VJ, Wadden TA, Wolfe BM, Yanovski SZ. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 1;63(25 Pt B):2985-3023. doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.004. Epub 2013 Nov 12.
 8. Stegenga H, Haines A2, Jones K3, Wilding J4. Identification, assessment, and management of overweight and obesity: summary of updated NICE guidance. BMJ. 2014 Nov 27;349:g6608. doi: 10.1136/bmj.g6608.
 9. Foster GD, Wadden TA, Vogt RA, Brewer G. What is a reasonable weight loss? Patients’ expectations and evaluations of obesity treatment outcomes. J Consult Clin Psychol. 1997 Feb;65(1):79-85.
Średnia ocena: Brak ocen