prof. dr hab. Adam Zając

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

prof. dr hab. Adam Zając

W pierwszych latach swojej pracy naukowej zajmował się problematyką rozwoju motorycznego i kształtowaniem zdolności motorycznych, głównie w grach zespołowych. Zwieńczeniem tej pracy badawczej był obroniony doktorat dotyczący zależności poziomu zdolności motorycznych i umiejętności technicznych ze skutecznością gry na różnych poziomach sportowych. W 1993 roku został mianowany kierownikiem Zakładu Teorii Sportu w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu. W kolejnych latach jego prace badawcze skoncentrowały się na ocenie efektywności innowacyjnych metod kształtowania zdolności motorycznych oraz na fizjologicznych i biochemicznych markerach wytrenowania i przetrenowania.
W 2004 roku uzyskał stopień dr hab. nauk o kulturze fizycznej i został mianowany profesorem uczelni. W tym samy roku objął kierownictwo Katedry Teorii i Praktyki Sportu, stanowisko, które piastuje do dnia dzisiejszego. W 2010 roku doceniając dorobek naukowy oraz inne osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne w tym promotorstwo młodych kadr naukowych Centralna Komisja zdecydował o nadaniu tytułu profesora.  W 2005 roku został wybrany na stanowisko prorektora ds. nauki i sportu w AWF Katowice, a następnie w 2008 uzyskał reelekcję na kolejną już 4 letnią kadencję w swojej macierzystej uczelni. W 2012 roku społeczność AWF Katowice, doceniając działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz uczelni wybrała prof. Adama Zająca na rektora uczelni. W 2016 roku został ponownie wybrany na stanowisko rektora uczelni. W 2019 roku uczelnia powołała do życia dwa instytuty badawcze i prof. Zając został mianowany dyrektorem Instytutu Nauk o Sporcie.
Od 2006 roku jest także prezesem największego wielosekcyjnego klubu sportowego w Polsce, a mianowicie AZS AWF Katowice. Mając na uwadze wybitne osiągnięcia tego klubu na arenie krajowej i międzynarodowej po raz kolejny w październiku 2020 roku został wybrany prezesem tego klubu. Jednym z ważniejszych osiągnieć osobistych, a także uczelni jest czasopismo naukowe Journal of Human Kinetics wydawane przez uczelnie od ponad 20 lat. W 2002 roku został powołany na zastępcę redaktora tego periodyku wraz z Zbigniewem Waśkiewiczem, natomiast w 2005 roku został redaktorem naczelnym. Należy także dodać, iż był kierownikiem dwóch grantów w ramach projektów RSA realizowanych przez MNiSW, a w ostatnich latach realizował kilka badań komercyjnych w ramach badań zleconych.