dr hab. n. med. Natalia Pawlas, prof. ŚUM

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

dr hab. n. med. Natalia Pawlas, prof. ŚUM

Dr hab. nauk medycznych, lekarz, specjalista toksykologii klinicznej oraz specjalista medycyny pracy. Pracownik Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła "PHIME Training Course on Risk Assessment of Metal Exposure" na Uniwersytecie w Bresci (Włochy) i kurs "Genetic epidemiology" na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia). Stypendystka Dr James and Bozena Bain Scholarship, odbywając w ramach stypendium praktykę w Department of Accidents and Emergency, Borders General Hospital, University of Edinburgh (Wielka Brytania). W latach 2007-2017 zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełniąc funkcję kierownika Pracowni Toksykologii Genetycznej. W latach 2009-2011 wykładowca w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Główny wykonawca lub wykonawca sześciu projektów, w tym dwóch z pełnieniem funkcji kierownika, finansowanych ze środków krajowych oraz w ramach programów Unii Europejskiej.