dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice

Przewodniczący Rady Naukowej