prof. dr hab. Józef Opara

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

prof. dr hab. Józef Opara

Prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej i dr hab. nauk medycznych. Specjalista neurologii i rehabilitacji. Autor około 500 artykułów naukowych, 20 podręczników i monografii, 30 rozdziałów w  książkach. Tłumacz - m.in. przetłumaczył z języka angielskiego oksfordzki „Podręcznik rehabilitacji medycznej”. Recenzent wielu prestiżowych czasopism naukowych.
Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Profesor zwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii. W latach 1983-2008 ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w GCR „Repty”.
W 2011 roku otrzymał Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Członek – założyciel Światowej Federacji NeuroRehabilitacji (WFNR), w latach 2009-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Regionalnego tej organizacji. W latach 2011-2016 był Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego i Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, a w latach 2007 – 2015 członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Sprawuje również funkcję członka Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń NeuroRehabilitacji (EFNR).