dr Małgorzata Michalczyk

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

dr Małgorzata Michalczyk

Od 2005 roku jest pracownikiem dydaktyczno - naukowym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach najpierw w Zakładzie Biochemii, a od 2013 w Zakładzie Żywienia i Suplementacji. W latach 2013 - 2017 była kierownikiem studiów podyplomowych - Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie, organizowanych w AWF im. J. Kukuczki. Jest członkiem America Nutrition Society (ACN), jednego z najbardziej prestiżowych stowarzyszeń z zakresu żywienia na świecie. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu żywienia i suplementacji, a także współautorką książek "Nowe trendy w żywieniu i suplementacji ludzi aktywnych fizycznie" wydanej w 2017 oraz  "Żywienie i Suplementacja w Sporcie, Rekreacji i Stanach Chorobowych" wydanej w 2014. Od roku 2008 prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia i suplementacji osób zdrowych, chorych oraz aktywnych fizycznie. Jej szczególne zainteresowania zarówno naukowe jak i w praktyce dietetyka to wpływ diet o różnej zawartości węglowodanów na masę i skład ciała oraz inne parametry biochemiczne skorelowane z chorobami metabolicznymi. Dodatkowo w pracy z pacjentami wykorzystuje najnowsze trendy w leczeniu żywieniowym alergii i nietolerancji pokarmowych, zaburzeń immunologicznych oraz zaburzeń mikrobioty jelitowej. Posiada uprawnienia do wykonywania immunodiagnostyki nietolerancji pokarmowych. Odbyła również szkolenia z zakresu diagnostyki genetycznej, diagnostyki zaburzeń mikrobioty jelitowej oraz stanów zapalnych jelit. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących celowanej probiotykoterapii oraz leczenia oraz monitorowania zmian zapalnych jelit.