dr hab. Anna Zwierzchowska

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

dr hab. Anna Zwierzchowska

Autorka i współautorka 6 monografii związanych tematycznie z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zmysłowo-ruchową lub intelektualną. Recenzentka i redaktorka licznych zagranicznych periodyków branżowych.
W 2001 uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej nadany uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a w 2010 roku stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.
Współpracowała również ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, warszawskim Uniwersytetem SWPS, Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem w Genewie.
Jest pomysłodawczynią i organizatorką Ogólnopolskiej Konferencji „Sport osób z niepełnosprawnością Teoria i Praktyka”, a także honorową członkinią Polskiego Komitetu Audiofonologii.