dr Dominika Grzybowska-Ganszczyk

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

dr Dominika Grzybowska-Ganszczyk

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej – specjalność: choroby neurodegeneracyjne, neurorehabilitacja w chorobie Parkinsona i SM, terapia behawioralna. Jest również magistrem fizjoterapii, specjalizuje się w kardiorehabilitacji. Posiada uprawnienia ratownika medycznego.
Pracuje jako asystent w Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego, w Zakładzie Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
W ramach projektów badawczych i badań pilotażowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia pacjentów współpracuje z Politechniką Śląską, Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Katedrą Biomechatroniki. Zajmuje się tam chorobami neurodegeneracyjnymi oraz behawioralnymi aspektami podejmowania decyzji i motywacji do zdrowego starzenia się.