dr Anieszka Nawrat-Szołtysik

PRZEWIJAJ ABY PRZEGLĄDAĆ WPISY

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

dr Anieszka Nawrat-Szołtysik

Kierownik Centrum

Kieruje projektami naukowymi, których celem jest m.in. ocena i wpływ aktywności fizycznej na endogenne czynniki ryzyka upadków, objawy osteoporozy, jakość życia i funkcje poznawcze seniorów. Jest również autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z aktywnością osób starszych, profilaktyką i leczeniem osteoporozy oraz leczeniem odleżyn.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzin takich jak:

  • Diagnostyka Funkcjonalna i Programowania Rehabilitacji,
  • Podstawy Fizjoterapii Klinicznej – Geriatria,
  • Fizjoterapia w Chorobach Wewnętrznych – Geriatria.

Jest główną specjalistką ds. rehabilitacji w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej, w którym jest odpowiedzialna za planowanie, koordynowanie oraz realizację programu rehabilitacji osób w podeszłym wieku. Jest także koordynatorką zespołu terapeutycznego w Centrum Edukacji Senior w Rudzie Śląskiej.
W pozostałym czasie prowadzi kursy dla fizjoterapeutów m.in. z zakresu innowacyjnych technik fizjoterapii w geriatrii oraz łączy żyłkę dziennikarską ze ścieżką zawodową jako redaktorka tematyczna czasopisma „Rehabilitacja w Praktyce”.